Сервисери на опрема за ладење –членови на ЗКСкопје учесници на работилница за евиденција и обележување на опремата што содржи средства за ладење организиран од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање -Назад Испрати на пријател Печати